Slusajte Radio Beograd 202 ovde.

← Nazad

Radio Beograd 202 live stream

202 radio

O Radio Beogradu 202

Radio Beograd 202 je radio-stanica u sklopu medijskog javnog servisa Srbije.

Prethodnik Radio Beograda, Radio Beograd-Rakovica je započeo sa emitovanjem programa 1924, kao deo radio-telegrafske stanice.

Istorijat Radio Beograda

Oktobra 1924. godine radio-telegrafskoj stanici Beograd-Rakovica koja je bila u vlasništvu jedne francuske kompanije dopušteno je da instalira radioelektičnu stanicu i radio-telegrafsko-telefonskim aparatom emituje tri puta nedeljno po jedan sat radio programa. Sa dogovorom ministarstva pošta i telegrafa Kraljevine SHS uvedena je naplata radio pretplate.

Posle postavljanja odašiljača na zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu, 8. marta 1929. Radio Beograd AD je počeo sa ekperimentalnim emitovanjem. Svečani početak redovnog emitovanja bio je 24. marta te godine, a čast da najavi taj svečani početak pripala je Jeleni Bilbiji.

Program Radio Beograda čuo se i u Hrvatskoj i Sloveniji. Program se sastojao od muzike, vesti, radio-drama i drugih sadržaja. Signal i odjavna pesma Radio Beograda je bila pesma „Milkina kuća na kraju, oko njene kuće psi laju“ takođe signal Radio Beograda je bilo prvih nekoliko prepoznatljivih tonova te pesme.

Aluzija je bila na neke susedne zemlje sa kojima odnosi nisu bili najbolji... Talasna dužina je bila 437,3 metra, odn. 49,18 metara za kratkotalasnu stanicu, na kojoj je spiker bio Dušan Burza. Beogradska kratkotalasna radio stanica je proradila u martu 1936, a prvu prekookeansku emisiju je emitovala 1. aprila 1937, pojačana od holandske stanice Ajndhoven.