Radio Beograd 1 online na internetu

Istorijat Radio Beograda

radio beograd 1

Radio Beograd je državna radio-stanica iz Beograda, Srbija u sastavu RTS.Preteca Radio Beograda, Radio Beograd Rakovica je započeo sa emitovanjem programa 1924, kao deo radiotelegrafske stanice.

Oktobra 1924. godine radiotelegrafskoj stanici Beograd-Rakovica koja je bila u vlasništvu jedne francuske kompanije dopušteno je da instalira radioelektičnu stanicu i radiotelegrafsko telefonskim aparatom emitituje 3 puta nedeljno po jedan sat radio programa. Sa dogovorom ministarstva pošta i telegrafa Kraljevine SHS uvedena je naplata radio pretplate. Posle postavljanja odašiljača na zgradi SANU, 8-og marta 1929. Radio Beograd je počeo sa ekperimentalnim emitovanjem.

Svečani početak redovnog emitovanja bio je 24-tog marta te godine, a program Radio Beograda čuo se i u Hrvatskoj i Sloveniji. Program se sastojao od muzike, vesti, radio-drama i drugih sadržaja. Signal i odjavna pesma Radio Beograda je bila pesma Milkina kuća na kraju, oko njene kuće psi laju takođe signal Radio Beograda je bilo prvih nekoliko prepoznatljivih tonova te pesme. Aluzija je bila na neke susedne zemlje sa kojima odnosi nisu bili najbolji.

Radio je prekinuo sa emitovanjem 6-tog aprila 1941, tokom bombardovanja Beograda. Nakon okupacije Beograda, Radio Beograd je postao radio-stanica nemačke vojske pod imenom Vojnički radio Beograd na istoj frekvenciji. Bio je dostupan širom Evrope i Mediterana. Kada je jedan nemački poručnik je doneo malo poznatu 2 godine staru pesmu Lili Marlen koju je pevala Lale Andersen, i koja je do tad bila prodata u tek oko 700 primeraka.

Usled nedostatka drugih pesama, Radio Beograd je vrlo često puštao ovu pesmu čime ju je popularisao. Radio Beograd je nastavio sa emitovanjem 10-tog novembra 1944. godine u oslobođenom Beogradu.Prvi posleratni direktor je bio Jovan Marinović, a prvi spiker bila je Jelena Bilbija. Po završetku Drugog svetskog rata, Radio Beograd je postepeno postao najuticajnija radio stanica u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji. Odjavna pesma i signal su bili Internacionala.