Kit Teler brojevi 19-36(LMS 500+)

kit teler kit teler kit teler kit teler kit teler kit teler kit teler kit teler kit teler kit teler kit teler kit teler kit teler kit teler kit teler kit teler kit teler kit teler