Kit Teler brojevi 55-72(LMS 500+)

kit teler kit teler kit teler kit teler kit teler kit teler kit teler kit teler kit teler kit teler kit teler kit teler kit teler kit teler kit teler kit teler kit teler kit teler