Kit Teler brojevi 73-90(LMS 500+)

kit teler kit teler kit teler kit teler kit teler kit teler kit teler kit teler kit teler kit teler kit teler kit teler kit teler kit teler kit teler kit teler kit teler kit teler